Θεραπευτικές Τεχνικές στα Πλαίσια της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής

15-16 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ξενοδοχείο Grand serai

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οργανωτική επιτροπή

Πρόεδρος
Βασιλική Ε. Πασιά 
 
Συντονιστής
Αχιλλέας Τόπουλος
 
Μέλη
Δημήτρης Κήττας
Γρηγόρης Κιτσάτης
Ντορίτα Κούτσικου
Δημήτρης Μανταλιάς
Γιώργος Νούσιας
Δημήτρης Ντούμος 

Επιστημονική επιτροπή

Πρόεδρος
 Καθηγητής Κοσμάς Τολίδης 
 
Συντονίστρια
Καθηγήτρια Αφροδίτη Κακάμπουρα
 
Μέλη
Καθηγήτρια Ελισάβετ Κουλαουζίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια Χαρίκλεια Παξιμαδά

Υπό την αιγίδα των Οδοντιατρικών Συλλόγων

Συνδεθείτε στην καρτέλα σας