Θεραπευτικές Τεχνικές στα Πλαίσια της Αποκαταστατικής Οδοντιατρικής

15-16 Σεπτεμβρίου 2023

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Ξενοδοχείο Grand serai

Πρόγραμμα 1ης Συνόδου

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου

11:30-12:00
Προσέλευση - εγγραφές
12:00-12:30
Έναρξη Συνεδρίου

 

Προεδρείο:
Β. Πασιά, Θ. Κούτσικου
12:30-13:15
Σύγχρονα πρωτόκολλα λεύκανσης
13:15-14:00
Οδοντιατρική φωτογραφία
14:00-15:00
Διάλειμμα-Γεύμα
Προεδρείο:
Ν. Σουτόπουλος, Δ. Μπαξεβανίδου
15:00-15:45
Απομόνωση στην αποκαταστατική οδοντιατρική
15:45-16:30
Ψηφιακές τεχνικές διάγνωσης τερηδονικών βλαβών
16:30-17:15
Μη χειρουργική αντιμετώπιση της τερηδονικής νόσου
17:15-18:00
Βιοεvεργά υλικά
18:00-18:30
Διάλειμμα-καφές
Προεδρείο:
Δ. Μανταλιάς, Δ. Ντούμος
18:30-19:30
Πρωτόκολλα αντιμετώπισης εκτεταμένης φθοράς δοντιών σε πολλαπλά δόντια

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

Προεδρείο:
Δ. Κήττας, Χρ.Τσάντος
09:30-10:15
CBCT και γενικός οδοντίατρος
10:15-12:00
Αντιπαράθεση: Αναλογικό ή Ψηφιακό αποτύπωμα
12:00-12:30
Διάλειμμα-Καφές
Προεδρείο:
Γρ. Κιτσάτης, Γ. Νούσιας
12:30-13:15
Αποκαταστάσεις οπισθίων, διαμόρφωση σημείου επαφής, τεχνητά τοιχώματα
13:15-14:15
Τα όρια των άμεσων αποκαταστάσεων συνθέτων ρητινών σε εκτεταμένες απώλειες οδοντικών ιστών οπισθίων δοντιών
14:15-15:15
Διάλειμμα-Γεύμα
Προεδρείο:
Αχιλ. Τόπουλος, Γ. Παπανικολάου
15:15-16:00
Ένθετα - επένθετα
16:00-16:45
Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων πρόσθιας περιοχής με πολυμερή υλικά και η κλινική τους συμπεριφορά
16:45-17:30
Υλικά υποκατάστασης οδοντίνης
17:30-18:15
Αισθητικές αποκαταστάσεις προσθίων

Συνδεθείτε στην καρτέλα σας